Pelayanan

Ruang Lingkup Pelayanan

Sebagaimana diuraikan di sebelumnya, bahwa YAYASAN ANUGERAH di bidang jasa pengurusan dan penyelenggaraan jenazah baik pelayanan administratif maupun tata laksana. Maka ruang lingkup kegiatan YAYASAN ANUGERAH adalah sebagai berikut :

 1. Mengurus surat yang berkenaan dengan kematian baik bagi Anggota maupun masyarakat pada umumnya, antara lain :
  1. Surat keterangan RT/RW
  2. Surat keterangan Kematian dari Rumah sakit.
  3. Surat-surat lainnya baik dari Dinas Pemakaman setempat maupun dari instansi terkait.
 2. Menyelenggarakan jenazah sesuai dengan Agama/ kepercayaan yang di anut, antara lain :
 • Jenazah Muslim :
  •  Memandikan
  • Mengkafani
  • Mensholatkan
  • Menguburkan di pemakaman yang telah ditetapkan oleh pihak keluarga/ahli waris.
  • Lain-lain yang dianggap perlu.
 • Jenazah Non-Muslim        :
  • Diselenggarakan sesuai Agama yang dianut.
  • Dapat memberikan pelayanan “salon Jenazah” bagi umat Kristiani jika diminta oleh keluarga/ ahli waris.

Semua kegiatan di dukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan ditangani oleh tenaga yang profesional di bidangnya.